“Deel je eenmaal het beeld van het probleem, dan kun je de stap maken naar gedeelde ambities.”

Allianties

Allianties realiseren dromen en creëren oplossingen. Het zijn oplossingsgerichte samenwerkingsvormen waarin partijen in een open dialoog een idee of plan ontwikkelen, uitwerken en realiseren. Ze vormen een motor achter plannen om de Nederlandse delta en kust mooi en waardevol te houden. Overheden, bedrijven, belangengroepen en andere spelers dragen via allianties hun steentje bij.

Van droom naar daad

De wereld is complex. Soms stagneert de voortgang: een idee blijft op de plank liggen, partijen komen niet tot elkaar of de stap van uitgewerkt plan naar realisatie wordt niet gezet.

De ogenschijnlijke tegenstellingen en belangen vragen om verbindende oplossingen. De Alliantiemanager laat het perspectief schuiven van OF-OF naar EN-EN. Ik heb het vertrouwen dat er voor elk probleem een oplossing te vinden is.

En die focus op Nederlandse delta & kust?

Die gebieden liggen me na aan het hart. Ik wil bijdragen aan het behoud en bloei. Waar water is, is leven en voeding. Hier komt alles samen: natuur en cultuur, mens en dier, economie en ontspanning. Dat kan tegelijkertijd frictie opleveren en maakt samenwerken onvermijdelijk.