“Ogenschijnlijke tegenstellingen en belangen – die vragen om verbindende oplossingen. Van of-of naar en-en.”

Mooie ideeën realiseren

Je hebt een mooi idee, een plan waar de Nederlandse kust of delta beter van kan worden. Wil je dat uitvoeren, dan zijn er andere partijen bij betrokken. Sommige popelen om er iets moois van te maken, andere stellen zich wat afwachtender op of hebben hun twijfels over de haalbaarheid. Je krijgt te maken met een scala aan belangen en onderwerpen.

Hoe houd je in dat proces koers op je doel? Hoe zorg je dat alle partijen gehoord worden en elkaar verstaan? Dat er een gezamenlijkheid ontstaat en dat het idee waar het mee begon wordt gerealiseerd in een vorm waar alle partijen enthousiast over zijn?

Stroom tegen?

Werk je samen met andere organisaties en partijen aan zo’n idee of project, dan kun je tegenkomen dat:

 • veelbelovende ideeën op de plank blijven liggen

 • de initiatiefnemer niet alle betrokken partijen weet te bereiken

 • overleg stagneert

 • er veel partijen bij betrokken zijn die niet allemaal op één lijn komen

 • er behoefte is aan een plan van aanpak waar alle betrokken bestuurders ja op kunnen zeggen

 • de discussie vastloopt in uiteenlopende beelden en niet meer gaat over de feitelijke situatie

 • de discussie verzandt doordat experts elkaar proberen te overtuigen en gezamenlijke oplossingsmogelijkheden uit het oog verliezen

 • er behoefte aan daadkracht om gezamenlijke innovatieve, duurzame ideeën uit te werken

Stroom mee

Wat er dan nodig is? De Alliantiemanager.

Die brengt partijen bij elkaar. Hij verdiept zich in de inhoud van de materie en kan het proces organiseren en begeleiden. Hij creëert beweging, zorgt dat partijen niet over elkaar maar mét elkaar spreken en laat hun ervaren dat er veel te winnen valt.

De Alliantiemanager stimuleert de gezamenlijk gevoelde essentie. Hij stuwt het proces voorwaarts, met gebruik van zijn ruime ervaring, zijn relevante netwerk en zijn vakkennis.

Philip Drontmann, Alliantiemanager

Al ruim tien jaar help ik (overheids-, maatschappelijke en commerciële) organisaties samen te werken aan gezamenlijke doelen. De vaak uiteenlopende belangen en prioriteiten breng ik met succes bij elkaar, en ik zorg dat doelen gehaald worden. Ik kom niet om voor de hand liggende oplossingen te executeren, maar om een oplossing te vinden die alle stakeholders verbindt.

Mijn opdrachtgevers waarderen mijn:

 • scherpe én sensitieve aanpak

 • gerichtheid op het gezamenlijke doel

 • oprechte aandacht voor wat er in de kern speelt

 • schat aan kennis en ervaring op het snijvlak van land/water en economie, leefbaarheid en natuur, inclusief een groot relevant netwerk

 • oog en hart voor de Nederlandse delta’s en het kustgebied
  (dat komt: ik ben opgegroeid op het water)

 • verbindende kracht die mensen en partijen samenbrengt

 • creatieve en optimistische manier van werken

Voor jouw project?

Ik werk graag voor opdrachtgevers die diplomatiek en resultaatgericht zijn. Opdrachtgevers die oog hebben voor anderen, afstemming belangrijk vinden en een kijk hebben op de toekomst en de strategische belangen. Ik hecht eraan om bij de start meteen een stevige basis te creëren – en daarmee tijd en geld te winnen in de rest van het traject.

Referenties

“Het geeft mij een bijzonder gevoel van geluk als ik uitkijk over zee.”
– Philip