De Alliantiemanager is ontstaan vanuit mijn droom, een droom waaraan ik met mijn kwaliteiten bij wil dragen.

“In mijn droom komen mens en natuur op een vruchtbare manier bij elkaar. We weten een samenleving te bouwen waar het goed toeven is, waar de natuur onderdeel is van ons leven en waarin we zowel in onze materiële als in onze immateriële behoeften kunnen voorzien.

Overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen, belangenbehartigers, burgers en kunstenaars zoeken elkaar in uiteenlopende allianties op. Ze realiseren initiatieven die niemand voor mogelijk hield. We combineren wonen, bedrijvigheid, energieopwekking, landbouw en recreatie met natuur.

In mijn droom mogen mensen twijfelen, het niet zeker weten, hun onzekerheden delen en elkaar daarmee een spiegel voorhouden. Een spiegel die ons beter doet beseffen waar we staan en wat nodig is.

Er zijn in de samenleving van mijn droom tijden van hard werken, intensief overleg, netelige kwesties, onderhandeling en lobbyen. Er zijn onhandige acties en lumineuze oplossingen, gedurfde keuzes en deadlines.

Er zijn momenten van rust, reflectie, blijdschap, fouten erkennen, wandelen en zeelucht opsnuiven.”

Allianties zijn krachtige instrumenten om delen van deze droom waar te maken. Die allianties ondersteun ik graag, met volledige inzet van mijn kennis, vaardigheden en intrinsieke motivatie.